Sulfaminian niklu

Sulfaminian niklu

Opis procesu

Zastosowanie

Powłoki niklowe osadzone z kąpieli amidosulfonianowej odznaczają się dobrą przewodnością elektryczną, drobnym ziarnem, dużą plastycznością, a także małymi naprężeniami własnymi co jest szczególnie cenne w galwanoplastyce, regeneracji części maszyn oraz w niektórych gałęziach przemysłu elektronicznego.

GALVO S.A. oferuje usługi niklowania metodą bębnową pracującą w cyklu automatycznym.

Korzyści

Dane techniczne