• 0.12mb

  Formularz głosowania WZA 23 06 2022

  Pobierz

 • 0.14mb

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Galvo S.A. wraz z projektami uchwał

  Pobierz

 • 0.08mb

  Wzór pełnomocnictwa

  Pobierz

 • 0.56mb

  Sprawozdanie 2021

  Pobierz

 • 0.46mb

  Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki Galvo SA 2021

  Pobierz

 • 1.08mb

  Sprawozdanie z działalności Galvo SA 2021

  Pobierz

 • 0.46mb

  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Galvo SA 2021

  Pobierz

 • 0.09mb

  Informacja o ogólnej liczbie akcji GALVO S.A. i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GALVO

  Pobierz

 • 0.51mb

  Sprawozdanie z działalności RN za 2021

  Pobierz

 • 1.48mb

  Raport roczny za 2021

  Pobierz