Badania odporności korozyjnej z wykorzystaniem komory solnej

Opis procesu

Zastosowanie

Zapraszamy do korzystania z naszych usług w zakresie badań odporności korozyjnej.
Badania przeprowadzane są w komorze solnej: Ascott Standard S1000ip według normy PN-EN ISO 9227 lub przedstawionej specyfikacji Klienta.

Badania w rozpylonej solance znajdują zastosowanie do wykrywania nieciągłości, takich jak pory i inne wady, w niektórych powłokach metalowych (anodowych i katodowych), organicznych na podłożu metalowym, anodowych tlenkowych i konwersyjnych.

Badania wykonywane są na miejscu w naszej firmie. Nie posiadamy akredytacji na przeprowadzanie badań korozyjnych, jednak po zakończonej próbie, otrzymają Państwo szczegółowy raport wraz z dokumentacją fotograficzną.

Korzyści

Dane techniczne