Sn

Cynowanie
techniczne i dekoracyjne

Opis procesu

Galwaniczne powłoki cynowe zaczęto stosować na początku XX w, wcześniej cynowano metodą ogniową. Cynowanie galwaniczne daje możliwość nakładania różnych grubości. Mogą być pokrywane części drobne o złożonym kształcie.

Z uwagi na potencjał elektrochemiczny cyny (Sn2+) wytworzone powłoki mają charakter anodowy na miedzi i mosiądzach ( aktywnie chronią te podłoża) i katodowy na żelazie (powłoka chroni podłoże jedynie mechanicznie).

Zastosowanie

  • w przemyśle elektrotechnicznym i elektronicznym
  • w przemyśle spożywczym
  • w przeciwieństwie do wielu innych metali ciężkich, cyna nie tworzy trujących związków. Dlatego znalazła szerokie zastosowanie przy produkcji: blachy na puszki konserwowe, naczyń kuchennych, maszyn przemysłu spożywczego mających kontakt z żywnością.
  • przy produkcji łożysk ślizgowych

Korzyści

  • chroni powierzchnie miedziane, mosiężne
  • zapewnia dobry trwały kontakt elektryczny (szczególnie do detali aluminiowych)
  • ułatwiają lub umożliwiają łączenie (lutowanie)

Dane techniczne

GALVO S.A. oferuje usługi cynowania metodą

  • bębnową – detale drobne pokrywane są w urządzeniach obrotowych
  • zawieszkową – elementy zanurzane są w kąpielach na zawieszkach, opcjonalnie dostępne są trzy linie galwaniczne na których mogą być cynowane: o detale o gabarytach do 1900mm x 900mm x 440mm o szyny miedziane i aluminiowe o długości 1900 ÷3000mm Cynowanie szyn długich 1900mm ÷3000mm wykonujemy na linii ręcznej
  • Zawieszkową na wymiar. Elementy cynowane są selektywnie.

Dwie linie galwaniczne zawieszkowo-bębnowe pracują w cyklu automatycznym i dostosowane są do wykonywania dużych serii produkcyjnych. Przyjmujemy jednak także zlecenia jednostkowe.