Wyniki finansowe

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2023 Wyniki Finansowe za rok 2023

2023

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2022 Wyniki Finansowe za rok 2022

2022

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2021 Wyniki Finansowe za rok 2021

2021

Wyniki Finansowe za rok 2020

2020

Wyniki Finansowe za rok 2019

2019

Wyniki Finansowe za rok 2018

2018

Wyniki Finansowe za rok 2017

2017

Opinia i Raport z Badania Sprawozdania Finansowego za rok 2016 Wyniki Finansowe za rok 2016

2016

Opinia i Raport z Badania Sprawozdania Finansowego za rok 2015 Wyniki Finansowe za rok 2015

2015

Opinia i Raport z Badania Sprawozdania Finansowego za rok 2014 Wyniki Finansowe za rok 2014

2014