Archiwum

Raporty bieżące i okresowe

Jeżeli nie znalazłeś/aś interesującego Cie raportu, więcej znajdziesz na Newconnect lub Infostrefa

Wybierz rok:

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem. Galvo Spółka Akcyjna

2020-12-24

Raport miesięczny za listopad 2020 roku

2020-12-14

Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku. Galvo Spółka Akcyjna

2020-11-13

Raport miesięczny za październik 2020 roku.

2020-11-13

Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku. Galvo Spółka Akcyjna

2020-11-13

Raport miesięczny za wrzesień 2020 roku.

2020-10-13

Raport miesięczny za sierpień 2020 roku.

2020-09-14

Raport kwartalny za II kwartał 2020 r. Galvo Spółka

2020-08-14

Raport miesięczny za lipiec 2020 roku.

2020-08-14

Korekta raportu nr 14/200 -Raport miesięczny za czerwiec 2020 roku.

2020-07-17

Raport miesięczny za czerwiec 2020 roku.

2020-07-14

Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą Galvo Spółka Akcyjna

2020-07-01

Raport miesięczny za maj 2020 r.

2020-06-15

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA 4 czerwca 2020 r. GALVO S.A.

2020-06-04

Powołanie Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu Galvo S.A.

2020-06-04

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 4 czerwca 2020 r. Galvo Spółka Akcyjna

2020-06-04

Raport kwartalny za I kwartał 2020 r. Galvo Spółka Akcyjna

2020-06-05

Raport miesięczny za kwiecień 2020 r. Galvo Spółka Akcyjna

2020-05-14

Dofinansowanie Spółki w ramach pakietu pomocowego. GALVO S.A.

2020-05-13

Ogłoszenie o zwołaniu WZA Galvo S.A. na 4 czerwca 2020 r. wraz z projektami uchwał. Galvo Spółka Akcyjna

2020-05-08

Raport miesięczny za marzec 2020 r. Galvo Spółka Akcyjna

2020-04-14

Informacja o wpływie wydarzeń związanych z koronawirusem na działalność Spółki

2020-03-17

Raport roczny za 2019 r. Galvo Spółka Akcyjna

2020-03-20

Raport miesięczny za luty 2020 r.

2020-03-13

Raport miesięczny za styczeń 2020 r.

2020-02-14

Raport miesięczny za grudzień 2019 r.

2020-01-14

Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.

2020-01-10

Raport miesięczny za listopad 2019 r.

2019-12-14

Raport miesięczny za październik 2019 r.

2019-11-14

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem.

2019-11-14

Raport miesięczny za wrzesień 2019 r.

2019-10-14

Raport miesięczny za sierpień 2019 r. Galvo Spółka Akcyjna

2019-09-13

Raport miesięczny za lipiec 2019 r. Galvo Spółka Akcyjna

2019-08-14

Raport kwartalny za II kwartał 2019 r. Galvo Spółka Akcyjna

2019-07-17

Przyspieszenie terminu publikacji raportu za II kwartał 2019 r. Galvo Spółka Akcyjna

2019-07-15

Raport miesięczny za maj 2019 r. Galvo Spółka Akcyjna

2019-06-14

Raport kwartalny za I kwartał 2019 r. Galvo Spółka Akcyjna

2019-05-15

ESPI 02/2019 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA 14 maja 2019 r. GALVO S.A.

2019-05-15

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 14 maja 2019 r.

2019-05-14

Raport miesięczny za kwiecień 2019 r.

2019-05-14

Ogłoszenie o zwołaniu WZA Galvo S.A. na 14 maja 2019 r. wraz z projektami uchwał. Galvo Spółka Akcyjna

2019-04-18

ESPI 1/2019 Ogłoszenie o zwołaniu WZA Galvo S.A. na 14 maja 2019 r. wraz z projektami uchwał.

2019-04-18

Raport miesięczny za marzec 2019 r.

2019-04-12

Raport roczny za 2018 r.

2019-04-02

Raport miesięczny za luty 2019 r.

2019-04-02

Raport miesięczny za styczeń 2019 r.

2019-04-02

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.

2019-01-29

Raport miesięczny za grudzień 2018 r. Galvo Spółka Akcyjna

2019-01-15

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem.

2018-12-04

Raport kwartalny za III kwartał 2018 r.

2018-12-04

Raport miesięczny za październik 2018 r.

2018-12-04

Raport miesięczny za wrzesień 2018 r

2018-12-04

Raport miesięczny za sierpień 2018 r.

2018-09-14

Raport kwartalny za II kwartał 2018 r.

2018-08-14

Raport miesięczny za lipiec 2018 r.

2018-08-14

Raport miesięczny za czerwiec 2018 r.

2018-08-14

Raport miesięczny za maj 2018 r.

2018-08-14

Raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

2018-08-14

Raport miesięczny za kwiecień 2018 r.

2018-02-22

Raport roczny za 2017 r.

2018-03-21

Raport miesięczny za marzec 2018 r.

2018-04-24

Raport miesięczny za luty 2018 r

2018-03-14

Raport miesięczny za styczeń 2018 r.

2018-02-14

Raport miesięczny za grudzień 2017 r.

2018-01-12

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r. Galvo Spółka Akcyjna

2018-01-02

Ogłoszenie o zwołaniu WZA Galvo S.A. na 24 kwietnia 2018 r. wraz z projektami uchwał.

2018-03-28

ESPI 02_2018 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA 24 kwietnia 2018 r.

2018-04-24

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 24 kwietnia 2018 r.

2018-04-24

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem.

2017-11-15

Raport miesięczny za październik 2017 r.

2017-11-13

Raport miesięczny za wrzesień 2017 r.

2017-10-13

Raport miesięczny za sierpień 2017 r.

2017-09-14

Raport miesięczny za lipiec 2017 r.

2017-08-11

Raport kwartalny za II kwartał 2017 r.

2017-08-11

Raport miesięczny za czerwiec 2017 r.

2017-07-14

Raport miesięczny za maj 2017 r.

2017-06-13

Raport kwartalny za I kwartał 2017 r.

2017-05-15

Raport miesięczny za kwiecień 2017 r. GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

2017-05-12

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Galvo S.A.

2017-04-27

Zarząd Galvo S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 26 kwietnia 2017 r., wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Zarząd Galvo S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie nie od

2017-04-27

Raport miesięczny za marzec 2017 r.

2017-04-14

Rezygnacja z Rady Nadzorczej Galvo S.A.

2017-04-13

Ogłoszenie o zwołaniu WZA Galvo S.A. na 26 kwietnia 2017 r. wraz z projektami uchwał

2017-03-30

ESPI Ogłoszenie o zwołaniu WZA Galvo SA na 26 kwietnia 2017 r. wraz z projektami uchwał

2017-03-30

Raport miesięczny za luty 2017 r.

2017-03-14

Raport miesięczny za styczeń 2017 r

2017-02-14

Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 r.

2017-01-30

Raport miesięczny za październik 2016 r.

2016-11-14

Raport miesięczny za luty 2016 roku.

2016-03-14

Decyzja dot. udziałów w Galvo Machining Sp. z o.o.

2016-02-20

Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku

2016-02-12

Raport miesięczny za styczeń 2016 roku.

2016-02-12

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

2016-01-14

Raport miesięczny za grudzień 2015 roku.

2016-01-14