Ni

Niklowanie
chemiczne

Opis procesu

W odróżnieniu od niklowania elektrolitycznego niklowanie chemiczne przebiega bez użycia prądu elektrycznego w wyniku chemicznej redukcji niklu wodorem w kąpielach zawierających kompleksowe sole niklu oraz reduktor.

Zastosowanie

Wymienione wyżej zalety zdecydowały, że niklowanie chemiczne ma szerokie zastosowanie między innymi w następujących branżach:

 • Przemysł elektrotechniczny i elektroniczny
 • Przemysł tekstylny
 • Przemysł maszynowy i odlewniczy
 • Przemysł górniczy
 • Przemysł lotniczy
 • Przemysł wojskowy

Korzyści

Powłoki niklu chemicznego wykazują wiele zalet w stosunku do powłok otrzymywanych metodą galwaniczną. Najważniejsze to:

 • Bardzo dobry, równy rozkład grubości na całej powierzchni
 • Wysoka odporność na korozję w agresywnym środowisku chemicznym
 • Wysoka twardość, którą można zwiększyć poprzez późniejszą obróbkę cieplną
 • Odporność na ścieranie
 • Plastyczność
 • Dobra lutowalność i przyczepność

Dane techniczne

Galvo S.A. proponujemy usługę niklowania chemicznego metodą:

 • niklowanie chemiczne bębnowe - pokrywanie detali w wirówkach
 • niklowanie chemiczne zawieszkowe - kąpiel detali na zawieszkach