Raporty

Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”.

2024

Raport miesięczny za marzec 2024 roku.

2024

Korekta raportu nr 5/2024 -Raport miesięczny za luty 2024 roku.

2024

Raport miesięczny za luty 2024 roku.

2024

Raport miesięczny za styczeń 2024 roku.

2024

Umowa na modernizację linii galwanicznych L-1, L-4 i L-6.

2024

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku.

2024

Korekta raportu nr 1/2024 -Raport miesięczny za grudzień 2023 roku.

2024

Raport miesięczny za grudzień 2023 roku.

2024