Raporty

Ogłoszenie o zwołaniu WZA Galvo S.A. na 4 czerwca 2020 r. wraz z projektami uchwał. Galvo Spółka Akcyjna

2020

Raport miesięczny za marzec 2020 r. Galvo Spółka Akcyjna

2020

Informacja o wpływie wydarzeń związanych z koronawirusem na działalność Spółki

2020

Raport roczny za 2019 r. Galvo Spółka Akcyjna

2020

Raport miesięczny za luty 2020 r.

2020

Raport miesięczny za styczeń 2020 r.

2020

Raport miesięczny za grudzień 2019 r.

2020

Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.

2020