Raporty

Aktualizacja rb 5/2022 - Umowa rezerwacyjna na apartamenty klasy premium.

2022

Umowa rezerwacyjna na apartamenty klasy premium.

2022

Raport miesięczny za październik 2022 roku

2022

Raport kwartalny Galvo SA za III kwartał 2022 r. Galvo Spółka Akcyjna

2022

Raport miesięczny za wrzesień 2022 roku.

2022

Raport miesięczny za sierpień 2022 roku.

2022

Raport miesięczny za lipiec 2022 r.

2022

Raport kwartalny Galvo SA za II kwartał 2022 r. Galvo Spółka Akcyjna

2022

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2022 roku.

2022

Raport miesięczny za czerwiec 2022 roku.

2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Galvo S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku.

2022

Treść uchwał podjętych na ZWZA Galvo S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku.

2022

Raport miesięczny za maj 2022 r.

2022

Korekta raportu nr 11/2022 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Galvo S.A. na 23 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał.

2022

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Galvo S.A. na 23 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał.

2022

Raport miesięczny za kwiecień 2022 roku.

2022

Raport kwartalny za I kwartał 2022 r.

2022

Raport miesięczny za marzec 2022 roku

2022

Raport roczny za 2021 r

2022

Informacja o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego.

2022

Raport miesięczny za luty 2022 roku.

2022

Raport miesięczny za styczeń 2022 roku.

2022

Raport miesięczny za grudzień 2021 roku

2022

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.

2022

GALVO SA (1/2022) Informacja udzielona akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem

2022