Raporty

Raport miesięczny za wrzesień 2020 roku.

2020

Raport miesięczny za sierpień 2020 roku.

2020

Raport kwartalny za II kwartał 2020 r. Galvo Spółka

2020

Raport miesięczny za lipiec 2020 roku.

2020

Korekta raportu nr 14/200 -Raport miesięczny za czerwiec 2020 roku.

2020

Raport miesięczny za czerwiec 2020 roku.

2020

Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą Galvo Spółka Akcyjna

2020

Raport miesięczny za maj 2020 r.

2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA 4 czerwca 2020 r. GALVO S.A.

2020

Powołanie Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu Galvo S.A.

2020

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 4 czerwca 2020 r. Galvo Spółka Akcyjna

2020

Raport kwartalny za I kwartał 2020 r. Galvo Spółka Akcyjna

2020

Raport miesięczny za kwiecień 2020 r. Galvo Spółka Akcyjna

2020

Dofinansowanie Spółki w ramach pakietu pomocowego. GALVO S.A.

2020

Ogłoszenie o zwołaniu WZA Galvo S.A. na 4 czerwca 2020 r. wraz z projektami uchwał. Galvo Spółka Akcyjna

2020

Raport miesięczny za marzec 2020 r. Galvo Spółka Akcyjna

2020

Informacja o wpływie wydarzeń związanych z koronawirusem na działalność Spółki

2020

Raport roczny za 2019 r. Galvo Spółka Akcyjna

2020

Raport miesięczny za luty 2020 r.

2020

Raport miesięczny za styczeń 2020 r.

2020

Raport miesięczny za grudzień 2019 r.

2020

Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.

2020