Aktualności

2018.02.06

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ - konkurs

Po trzykroć CHEMIA

W dniu 16.04.2015 r.  w siedzibie Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska odbyła się uroczystość zakończenia - „Konkursu Chemicznego Trzech Wydziałów" Politechniki Łódzkiej.  Zainicjowany wspólnie z Wydziałem Chemicznym oraz Wydziałem Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ, a także szkołami ponadgimnazjalnymi Łodzi i regionu oraz przedstawicielami przemysłu, ma on na celu popularyzację nauk chemicznych oraz wyróżnienie i promowanie osób szczególnie zainteresowanych i uzdolnionych w tym obszarze. Uczniowie otrzymali gratulacje od władz wydziałów, nauczycieli, przedstawicieli przemysłu, a także dyplomy i wyróżnienia oraz nagrody rzeczowe. Tryumfatorką konkursu okazała się uczennica Publicznego Liceum Ogólnokształcącego  Politechniki Łódzkiej - Martyna Cieślińska, która tylko o włos wyprzedziła swojego kolegę z LO im. St. Żeromskiego w Opocznie - Mateusza Pawlaka. Wraz z nimi na podium stanął także przedstawiciel PLO PŁ Bartłomiej Rogalewicz.

Udostępnij