Politechnika Łódzka od lat poszukuje i wspiera uczniów szkół średnich uzdolnionych w naukach ścisłych. Konkurs Chemiczny Trzech Wydziałów PŁ jest cyklicznym wydarzeniem ogólnopolskim organizowanym przez Wydział Chemiczny, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.

Konkurs ma na celu zachęcenie młodzieży szkolnej do pogłębiania wiedzy z chemii, wyszukiwanie i promowanie uczniów uzdolnionych w tej dziedzinie i zatrzymanie talentów na studiach w PŁ.

Wysoka frekwencja w konkursie, do którego w tym roku zgłosiło się ponad 150 uczestników z całej Polski, jest dowodem na rosnące zainteresowanie młodzieży chemią, jako dyscypliną dynamicznie się rozwijającą. Poza Łodzią i naszym regionem niezwykle silnie reprezentowane były szkoły średnie, m.in. z Torunia, Gliwic, Krakowa, Warszawy i Końskich.

Gala finałowa

Jury Konkursu wyłoniło czterech laureatów spośród siedmiu finalistów.

Uroczysta gala odbyła się 21 kwietnia 2022 r. Nagrody -upominki z PŁ – wręczyli: prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Andrzej Romanowski, prof. PŁ oraz dziekani Trzech Wydziałów PŁ.

Dodatkowo, główny sponsor konkursu – Anwil SA – ufundował laureatom tablety, zaś drugi sponsor – Galvo SA – obdarował wszystkich finalistów kalkulatorami naukowymi. Jednakże, najcenniejszą nagrodą dla młodych chemików jest z pewnością możliwość studiowania na jednym z trzech Wydziałów Politechniki Łódzkiej bez konieczności udziału w postępowaniu rekrutacyjnym!

Laureaci konkursu

I miejsce Aleksandra Główka (V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie)

II miejsce Gabriela Kowacz (V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie)

II miejsce Aleksander Pizoń (II LO im. W. Wróblewskiego w Gliwicach)

III miejsce Karol Illinicz (IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie)

Pozostali finaliści:

Eryk Federyga (V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie)

Dawid Pawlik (II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich)

Mikołaj Zieliński (Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu)

Gratulujemy wiedzy finalistom i dziękujemy za rozbudzenie pasji u młodzieży i przygotowanie do konkursu nauczycielom chemii! Gorąco również gratulujemy rodzicom uczestników konkursu i dziękujemy im za wspieranie młodzieży w nauce chemii! Do zobaczenia w październiku w kampusie PŁ!

 

Źródło: Politechnika Łódzka