Raporty

Raport kwartalny za II kwartał 2018 r.

2018

Raport miesięczny za lipiec 2018 r.

2018

Raport miesięczny za czerwiec 2018 r.

2018

Raport miesięczny za maj 2018 r.

2018

Raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

2018

Raport miesięczny za kwiecień 2018 r.

2018

Raport miesięczny za marzec 2018 r.

2018

Raport miesięczny za luty 2018 r

2018

Raport miesięczny za styczeń 2018 r.

2018

Raport miesięczny za grudzień 2017 r.

2018

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r. Galvo Spółka Akcyjna

2018

Ogłoszenie o zwołaniu WZA Galvo S.A. na 24 kwietnia 2018 r. wraz z projektami uchwał.

2018

ESPI 02_2018 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA 24 kwietnia 2018 r.

2018

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 24 kwietnia 2018 r.

2018