Raporty

ESPI 02_2018 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA 24 kwietnia 2018 r.

2018

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 24 kwietnia 2018 r.

2018

Raport miesięczny za marzec 2018 r.

2018

Ogłoszenie o zwołaniu WZA Galvo S.A. na 24 kwietnia 2018 r. wraz z projektami uchwał.

2018

Raport miesięczny za luty 2018 r

2018

Raport miesięczny za styczeń 2018 r.

2018

Raport miesięczny za grudzień 2017 r.

2018

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r. Galvo Spółka Akcyjna

2018