Raporty

Raport miesięczny za październik 2019 r.

2019

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem.

2019

Raport miesięczny za wrzesień 2019 r.

2019

Raport miesięczny za sierpień 2019 r. Galvo Spółka Akcyjna

2019

Raport miesięczny za lipiec 2019 r. Galvo Spółka Akcyjna

2019

Raport kwartalny za II kwartał 2019 r. Galvo Spółka Akcyjna

2019

Przyspieszenie terminu publikacji raportu za II kwartał 2019 r. Galvo Spółka Akcyjna

2019

Raport miesięczny za maj 2019 r. Galvo Spółka Akcyjna

2019

Raport kwartalny za I kwartał 2019 r. Galvo Spółka Akcyjna

2019

ESPI 02/2019 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA 14 maja 2019 r. GALVO S.A.

2019

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 14 maja 2019 r.

2019

Raport miesięczny za kwiecień 2019 r.

2019

Ogłoszenie o zwołaniu WZA Galvo S.A. na 14 maja 2019 r. wraz z projektami uchwał. Galvo Spółka Akcyjna

2019

ESPI 1/2019 Ogłoszenie o zwołaniu WZA Galvo S.A. na 14 maja 2019 r. wraz z projektami uchwał.

2019

Raport miesięczny za marzec 2019 r.

2019

Raport roczny za 2018 r.

2019

Raport miesięczny za luty 2019 r.

2019

Raport miesięczny za styczeń 2019 r.

2019

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.

2019

Raport miesięczny za grudzień 2018 r. Galvo Spółka Akcyjna

2019