Archiwum

Raporty bieżące i okresowe

Jeżeli nie znalazłeś/aś interesującego Cie raportu, więcej znajdziesz na Newconnect lub Infostrefa

Wybierz rok:

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem.

2018-12-04

Raport kwartalny za III kwartał 2018 r.

2018-12-04

Raport miesięczny za październik 2018 r.

2018-12-04

Raport miesięczny za wrzesień 2018 r

2018-12-04

Raport miesięczny za sierpień 2018 r.

2018-09-14

Raport kwartalny za II kwartał 2018 r.

2018-08-14

Raport miesięczny za lipiec 2018 r.

2018-08-14

Raport miesięczny za czerwiec 2018 r.

2018-08-14

Raport miesięczny za maj 2018 r.

2018-08-14

Raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

2018-08-14

Raport miesięczny za kwiecień 2018 r.

2018-02-22

Raport roczny za 2017 r.

2018-03-21

Raport miesięczny za marzec 2018 r.

2018-04-24

Raport miesięczny za luty 2018 r

2018-03-14

Raport miesięczny za styczeń 2018 r.

2018-02-14

Raport miesięczny za grudzień 2017 r.

2018-01-12

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r. Galvo Spółka Akcyjna

2018-01-02

Ogłoszenie o zwołaniu WZA Galvo S.A. na 24 kwietnia 2018 r. wraz z projektami uchwał.

2018-03-28

ESPI 02_2018 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA 24 kwietnia 2018 r.

2018-04-24

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 24 kwietnia 2018 r.

2018-04-24

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem.

2017-11-15

Raport miesięczny za październik 2017 r.

2017-11-13

Raport miesięczny za wrzesień 2017 r.

2017-10-13

Raport miesięczny za sierpień 2017 r.

2017-09-14

Raport miesięczny za lipiec 2017 r.

2017-08-11

Raport kwartalny za II kwartał 2017 r.

2017-08-11

Raport miesięczny za czerwiec 2017 r.

2017-07-14

Raport miesięczny za maj 2017 r.

2017-06-13

Raport kwartalny za I kwartał 2017 r.

2017-05-15

Raport miesięczny za kwiecień 2017 r. GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

2017-05-12

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Galvo S.A.

2017-04-27

Zarząd Galvo S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 26 kwietnia 2017 r., wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Zarząd Galvo S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie nie od

2017-04-27

Raport miesięczny za marzec 2017 r.

2017-04-14

Rezygnacja z Rady Nadzorczej Galvo S.A.

2017-04-13

Ogłoszenie o zwołaniu WZA Galvo S.A. na 26 kwietnia 2017 r. wraz z projektami uchwał

2017-03-30

ESPI Ogłoszenie o zwołaniu WZA Galvo SA na 26 kwietnia 2017 r. wraz z projektami uchwał

2017-03-30

Raport miesięczny za luty 2017 r.

2017-03-14

Raport miesięczny za styczeń 2017 r

2017-02-14

Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 r.

2017-01-30

Raport miesięczny za październik 2016 r.

2016-11-14

Raport miesięczny za luty 2016 roku.

2016-03-14

Decyzja dot. udziałów w Galvo Machining Sp. z o.o.

2016-02-20

Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku

2016-02-12

Raport miesięczny za styczeń 2016 roku.

2016-02-12

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

2016-01-14

Raport miesięczny za grudzień 2015 roku.

2016-01-14