Aktualności

2018.02.02

Konkurs Chemiczny

W dniu 18.04.2016 r. odbyła się uroczystość zakończenia II Edycji Konkursu Chemicznego 3 Wydziałów Politechniki Łódzkiej Konkurs Chemiczny współorganizowany przez Wydział Chemiczny, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ, ma za zadanie popularyzację wiedzy o szeroko pojętej chemii oraz technologiach i zjawiskach z nią powiązanych. Od uczniów oczekiwane jest także dobre przygotowanie w zakresie podstaw chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej, podstawowych typów obliczeń chemicznych oraz podstaw analizy jakościowej. Tegoroczna edycja konkursu zdecydowanie rozszerzyła swą formułę i wykracza poza region łódzki obejmując m.in. szkoły z Warszawy, Poznania, Krakowa, Radomia. Najzdolniejsza i najbardziej kreatywna młodzież szkół ponadgimnazjalnych, w tym roku gościła w nowo otwartej bazie laboratoryjno – dydaktycznej Politechniki Łódzkiej – czyli LabFactor Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.

Udostępnij